Rekening:  - Log in  |  Nieuwe gebruiker  |  Webstore  |  Aankoopmandje cart
English  |  Français  |  Nederlands

BEC-Studiedomeinen

Identificatienummer Beschrijving
1 TERMINOLOGIE
10 VLOEISTOFFEN VOOR ELEKTROTECHNISCHE DOELEINDEN
100 AUDIO-, VIDEO- EN MULTIMEDIASYSTEMEN EN -APPARATUUR Horizontaal comité
100 MT61937-10 "Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4 audio lossless coding (ALS) format
100 MT61937-3 Maintenance of IEC 61937 series
100 PT 100-15 Measurement Method of Energy Consumption for HDR products
100 TA 1 DIGITAL RECEIVING EQUIPMENT (ex COM 100A)
100 TA 10 Multimedia e-publishing and e-book
100 TA 11 Quality for audio, video and multimedia systems
100 TA 11/MT 62574 IEC 62574 Ed.2.0 Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multichannel audio
100 TA 12 Energy Efficiency
100 TA 12/MT62087 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment
100 TA 12/PT62087 Audio, video and related equipment - Methods of measurement for power consumption - Part 7: Computer Monitors
100 TA 13 Environmental aspects in the field of audio, video, and ICT equipment
100 TA 14 Interfaces and methods of measurement for personal computing equipment
100 TA 15 Wireless Power Transfer
100 TA 16 Active Assisted Living (AAL), accessibility and user interfaces
100 TA 17 Multimedia systems and equipment for cars
100 TA 18 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
100 TA 2 COLOUR MEASUREMENT AND MANAGEMENT (ex COM 100 WG 3)
100 TA 20 Analogue and digital audio
100 TA 4 PULSE AND DIGITAL SYSTEMS (ex COM 100C)
100 TA 4/MT61937 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958
100 TA 4/MT61937-1 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958- Part 1: General
100 TA 4/MT61937-10 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4 audio lossless coding (ALS) format" (TA 4)
100 TA 4/MT61937-11 Digital audio - Interface for non linear PCM encoded audio bitstrams applying IEC 60958 - Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions in LATM/LOAS
100 TA 4/MT61937-2 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 2: Burst-info
100 TA 4/MT61937-3 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 3: Non-linear PCM bitsreams according to the AC-3 format
100 TA 4/MT61937-4 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 4: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG audio formats
100 TA 4/MT61937-5 Interfaces for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 5: Non-linear PCM bitstreams according to the DTS (Digital Theatre Systems) format(s)
100 TA 4/MT61937-6 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying to IEC 60958 Part 6: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG2 AAC audio formats
100 TA 4/MT61937-7 Digital audio ? Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 7: Non-linear PCM bitstreams according to the ATRAC and ATRAC2/3 formats
100 TA 4/MT61937-8 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958-Part 8: Non-linear PCM bitstreams according to the Windows Media Audio Professional format
100 TA 4/MT61937-9 "Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 9: Non-linear PCM bitstreams according to the MAT format" (TA 4)
100 TA 4/PT61937-13 IEC 61937-13: Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 13: MPEG-H 3D Audio
100 TA 5 CABLE NETWORKS FOR TELEVISION SIGNALS, SOUND SIGNALS AND INTERACTIVE SERVICES (ex COM 100D)
100 TA 5/WG 5 Optical systems and equipment
100 TA 6 Storage media, data structures and equipment
100 TA 8 Multimedia home server systems
100 TA 9 Audio, video and multimedia applications for end-user network
101 ELEKTROSTATICA (vervangt COM 15D !)
103 ZENDMATERIEEL VOOR RADIOCOMMUNICATIES
104 VOORWAARDEN, INDELING EN OMGEVINGSPROEVEN (zie 70+104 !) (vervangt COM 50-50A-50B en 75)
105 BRANDSTOFCELTECHNOLOGIE
106 METHODEN VOOR HET EVALUEREN VAN ELEKTRISCHE, MAGNETISCHE EN ELEKTROMAGN. VELDEN MET BETREK. TOT BLOOTSTELLING VAN MENSEN
107 PROCESMANAGEMENT VOOR VLIEGTUIGELEKTRONICA
108 VEILIGHEID VAN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN BETREFFENDE AUDIO/ VIDEO, INFORMATIETECHNOLOGIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
109 COORDINATIE VAN ISOLATIE VOOR LAAGSPANNINGSMATERIEEL (vervangt COM 28A !)
11 BOVENGRONDSE LIJNEN
110 DISPLAY INRICHTINGEN MET VLAKKE PANELEN
111 LEEFMILIEU
112 EVALUATIE EN KWALIFICATIE VAN ISOLATIEMATERIALEN EN ELEKTRISCHE ISOLATIESYSTEMEN
113 NANOTECHNOLOGY STANDARDISATION FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS AND SYSTEMS
114 MARINE ENERGY - WAVE AND TIDAL ENERGY CONVERTERS
115 HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION FOR DC VOLTAGES ABOVE 100kV (Provisional)
116 VEILIGHEID VAN HANDGEREEDSCHAP MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING
117 SOLAR THERMAL ELECTRIC PLANTS
118 SMART GRID USER INTERFACE
119 PRINTED ELECTRONICS
120 Standardization in the field of grid integrated EES systems implementing system approaches to understand their complex constructions
121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
121A Low-voltage switchgear and controlgear
121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
122 Standardization in the field of AC transmission technology at 1000 kV and above, comprising systems-oriented guidance such as that for planning, design aspects, technical requirements, construction, commissioning, reliability, availability, operation and maintenance. Processes for specifying requirements and demonstrating whether the required performance of UHV systems is assured. Responsibility for equipment standards remains with product TCs, except for specific equipment which is not within the scope of an existing TC but is nevertheless essential for the UHV transmission system. The UHV AC Transmission TC will consult and coordinate with the product TCs in all systems-related aspects of equipment standards.
123 Standardization of the management of assets in power systems
123/WG2 Use Cases of Managing Assets
124 Wearable Electronic Devices and Technologies
13 APPARATUUR VOOR ELEKTRISCHE ENERGIEMETING EN BELASTINGSREGELING
14 ENERGIETRANSFORMATOREN
15 ISOLATIEMATERIALEN
17 SCHAKELMATERIEEL
17A HOOGSPANNINGSMATERIEEL
17C GEPREFABRICEERDE HOOGSPANNINGSSCHAKEL-EN VERDEELINRICHTINGEN
17CWG31 IEC/TS 62271-312: Guidance for the extension of validity of type tests
17CWG38 Guidance for the transferability of type tests
18 ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR SCHEPEN EN MOBIELE EN VASTE EENHEDEN OP ZEE
18A KABELS EN INSTALLATIES VAN KABELS
2 ROTERENDE MACHINES
20 ELEKTRISCHE KABELS (HOOGSPANNING EN LAAGSPANNING) (Plenaire Commissie)(20A/WG16+20B/WG17+20A/WG18)
20 WG09 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
20A/WG 9 Maintenance of NBN HD 603
20A/WG10 Test of withstanding climatic conditions
20A/WG16 HOOGSPANNINGSKABELS (=IEC 20 WG16 field of ex COM 20A & 20AWG11 & 20AWG14)
20C/89/GT2 Stand van goed vakmanschap betreffende problemen van toxiciteit en aciditeit van gasachtige afvalstoffen en partikels voortgebracht bij brand.
21 ACCUMULATOREN
21A OPLAADBARE CELLEN EN BATTERIJEN MET ALKALISCHE OF ANDERE NIET-ZUURHOUDENDE ELEKTROLYTEN
22 VERMOGENSELEKTRONICA
22E GESTABILISEERDE VOEDING
22F VERMOGENSELEKTRONICA VOOR ELEKTRISCHE TRANSPORT-EN DISTRIBUTIENETTEN
22G HALFGELEIDEROMZETTERS VOOR ELEKTRISCHE AANDRIJFSYSTEMEN MET VERANDERLIJKE SNELHEID
22H ONONDERBROKEN VOEDINGEN
23 KLEIN SCHAKELMATERIEEL
23A BEDRADINGSSYSTEMEN
23B STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS
23B/WG1 stopcontact WG 1 : Stopcontacten
23B/WG2 WG 2 - Inbouwdozen
23E VERMOGENSCHAKELAARS EN DERGELIJKE APPARATUUR VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
23E/1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
23G CONNECTOREN
23H STOPCONTACTEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK
23J SCHAKELAARS VOOR TOESTELLEN
23K Electrical Energy Efficiency products
25 GROOTHEDEN, EENHEDEN EN LETTERSYMBOLEN
26 ELEKTRISCH LASSEN
27 INDUSTRIELE ELEKTRISCHE VERWARMING
28 COORDINATIE VAN ISOLATIE (Horizontaal Comité)
29 ELEKTRO-AKOESTIEK
3 INFORMATIESTRUCTUREN, DOCUMENTATIE EN GRAFISCHE SYMBOLEN
31 ELEKTRISCH MATERIEEL VOOR PLAATSEN WAAR ONTPLOFFINGSGEVAAR KAN HEERSEN (Plenaire commissie)
31G INTRINSIEK VEILIG MATERIEEL
31J INDELING VAN GEVAARLIJKE PLAATSEN EN INSTALLATIEREGELS
31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres
32 SMELTVEILIGHEDEN Horizontaal Comité
32A HOOGSPANNINGSSMELTVEILIGHEDEN
32B LAAGSPANNINGSZEKERINGEN
32C MINIATUURSMELTVEILIGHEDEN
33 STERKSTROOMCONDENSATOREN
34 LAMPEN EN AANVERWANTE UITRUSTINGEN (Plenaire Commissie)
34/PT63037 Electrical interface specification for self-ballasted lamps and control gear in phase cut dimmed lighting systemspment
34A LAMPEN
34B LAMPVOETEN EN LAMPHOUDERS
34BWGEPC1 Specifications for lampholders
34BWGEPC2 General lighting service and fluorescent tube cap/holder fits
34BWGEPC3 Automotive lamp cap/holder fits
34BWGEPC4 Miscellaneous cap/holder fits covering projection, miniature and photo lamps etc.
34C VOORSCHAKELTOESTELLEN VOOR ONTLADINGSLAMPEN
34D VERLICHTINGSARMATUREN
34DPT60598 TC34/SC34C/PT60598-2-27 : Luminaires for neon sign and similar equipment
35 BATTERIJEN
36 ISOLATOREN
36A GEISOLEERDE DOORVOERINGEN
36B ISOLATOREN VOOR BOVENGRONDSE LIJNEN
36C ISOLATOREN VOOR SUBSTATIONS
37 OVERSPANNINGSAFLEIDERS
37A LAAGSPANNINGSVEILIGHEIDSINRICHTINGEN TEGEN OVERSPANNINGEN
37B SPECIFIEKE COMPONENTEN VOOR BLIKSEMBEVEILIGINGEN EN BE- SCHERMINGSINRICHTINGEN TEGEN OVERSPANNINGEN
38 MEETTRANSFORMATOREN
3C GRAFISCHE SYMBOLEN VOOR GEBRUIK OP MATERIEEL
3D GEGEVENSVERZAMELINGEN VOOR BIBLIOTHEKEN
4 HYDRAULISCHE TURBINES
4 WG37 HYDRAULISCHE TURBINES
40 CONDENSATOREN EN WEERSTANDEN VOOR ELEKTRONISCHE APPARATUREN
42 HOOGSPANNINGSBEPROEVINGSTECHNIEKEN horizontalcomité
44 VEILIGHEID VAN MACHINES - ELEKTROTECHNISCHE ASPECTEN
45 KERNTECHNISCHE INSTRUMENTATIE
45A INSTRUMENTATIE VAN REACTOREN
45B INSTRUMENTATIE VOOR RADIOBEVEILIGING
46 KABELS, DRADEN, GOLFPIJPEN, CONNECTOREN, EN TOEBEHOREN VOOR COMMUNICATIE EN SIGNALISATIE
46/GT1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
46A COAXIALE KABELS
46C SYMMETRISCHE KABELS EN DRADEN
46F PASSIEVE COMPONENTEN VOOR RADIOFREQUENTIES EN VOOR MICROGOLVEN
47 HALFGELEIDERELEMENTEN
47A GEINTEGREERDE SCHAKELINGEN
47D MECHANISCHE NORMALISATIE VAN HALFGELEIDERELEMENTEN
47E DISCRETE HALFGELEIDERELEMENTEN
47F MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
48 ELEKTROMECHANISCHE ONDERDELEN EN MECHANISCHE STRUCTUREN VOOR ELEKTRONISCH MATERIEEL
48B CONNECTOREN
48D MECHANISCHE STRUCTUREN VOOR ELEKTRONISCH MATERIEEL
49 PIEZO-ELEKTRISCHE ELEMENTEN VOOR OPPERVLAKTEMONTAGE VOOR FREQUENTIEBEHEERSING EN -KEUZE
5 STOOMTURBINES (in stand by)
51 FERROMAGNETISCHE MATERIALEN
55 WIKKELDRAAD
56 BETROUWBAARHEID
57 VERMOGENSYSTEEMBEHEER EN AANVERWANTE COMMUNICATIES
59 GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN VAN HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN (Plenaire Commissie)
59A ELEKTRISCHE VAATWASMACHINES
59C VERWARMINGSTOESTELLEN
59D WASMACHINES
59F TOESTELLEN VOOR ONDERHOUD VAN VLOERBEDEKKING
59K OVENS EN MICROGOLFOVENS, FORNUIZEN EN AANVERWANTE TOESTELLEN (vervangt COM 59B en 59H)
59L Heating apparatus & Small kitchen appliances
59M PERFORMANCE OF ELECTRICAL HOUSEHOLD AND SIMILAR COOLING AND FREEZING APPLIANCES
61 VEILIGHEID VAN HUISHOUDELIJKE EN SOORTGELIJKE ELEKTRISCHE TOESTELLEN (Plenaire Commissie)
61B VEILIGHEID VAN MICROGOLFOVENS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
61C HUISHOUDELIJKE KOELTOESTELLEN
61C/WG4 IEC 60335-2-89-A2/Ed2: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor
61D LUCHTREGELINGSTOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK EN DERGELIJK GEBRUIK
61E VEILIGHEID VAN ELEKTRISCHE TOESTELLEN BESTEMD VOOR COLLECTIVITEITEN
61H VEILIGHEID VAN ELEKTRISCHE TOESTELLEN VOOR GEBRUIK IN EN OM BOERDERIJEN
61J ELEKTRISCHE REINIGINGSTOESTELLEN MET MOTOR VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK
62 MEDISCH-ELEKTRISCHE TOESTELLEN
62/WG1 Gids voor het veilig installeren en veilig gebruik van medische uitrustingen (T.Nota T 013) - Convenor:BEELEN R.
62/WG3 Goedkeuringscertifikaat voor een type van toestel voor radiodiagnose
62/WG4 Elektrische installaties in de medische ruimten (62 + 64)
62A ALGEMENE ASPECTEN VAN MEDISCH-ELEKTRISCHE TOESTELLEN
62A/JWG 3 Medical device software linked to ISO/TC 210
62A/JWG7 Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices
62AWG21 (disbanded !)
62B DIAGNOSTISCHE BEELDVORMENDE TOESTELLEN
62C TOESTELLEN VOOR RADIOTHERAPIE, NUCLEAIRE GENEESKUNDE EN STRALINGSDOSIMETRIE
62D ELEKTROMEDISCHE TOESTELLEN
64 ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN BEVEILIGING TEGEN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
64/1 Compilatie van AREI
64/WG 1 Technical Notes related to TC64 activities
64JWG32 Electrical safety of PV system installations
65 INDUSTRIELE MEET- EN REGELTECHNIEKEN (Plenaire Commissie)
65 JWG13 Safety requirements for industrial-process measurement, control and automation equipment, excluding functional safety
65 JWG14 Energy Efficiency in Industrial Automation (EEIA)
65A SYSTEEMOVERWEGING
65B SYSTEEMELEMENTEN
65C DIGITALE COMMUNICATIES
65E SYSTEM: ENGINEERING AND MANAGEMENT
66 VEILIGHEID VAN MEET-EN REGELTOESTELLEN EN LABORATORIUM- MATERIEEL
66/MT16 Maintenance of IEC 61010-2-120
66/MT17 Maintenance of IEC 61010-2-010,- 011 and -012
66/WG1 General requirements
68 MAGNETISCHE MATERIALEN ZOALS LEGERINGEN EN STAAL
69 ELEKTRISCHE WEGVOERTUIGEN EN ELEKTRISCHE INDUSTRIELE TRUCKS
7 GELEIDERS VAN BOVENGRONDSE LIJNEN VOOR ENERGIETRANSPORT
70 BESCHERMINGSGRADEN GEGEVEN DOOR DE OMHULSELS (zie 70+104 !)
72 AUTOMATISCHE BEDIENINGEN VOOR HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN
73 KORTSLUITSTROMEN
76 VEILIGHEID VAN OPTISCHE STRALINGEN EN LASERMATERIEEL
77 ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
77A LAGE FREQUENTIEFENOMENEN (EMC)
77B HOGE FREQUENTIEFENOMENEN (EMC)
77C OVERGANGSVERSCHIJNSELEN VAN STERKE INTENSITEIT
78 WERKEN ONDER SPANNING
79 ALARMSYSTEMEN
7PT 62774 To prepare and develop IEC 62774
7PT 62818 IEC 62818
7PT 63089 Development of IEC 63089/Ed1
8 NORMALE SPANNINGEN EN STROMEN - NORMALE FREQUENTIES
80 MARITIEME NAVIGATIE- EN RADIOCOMMUNICATIE-APPARATUUR EN -SYSTEMEN
81 BLIKSEMBEVEILIGING
82 FOTOVOLTAISCHE CONVERSIESYSTEMEN VAN ZONNE-ENERGIE
85 MEETAPPARAAT VOOR ELEKTRISCHE EN ELEKTROMAGNETISCHE GROOTHEDEN
86 OPTISCHE VEZELS (systemen)
86 JWG9 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
86A VEZELS EN KABELS (optische)
86B DOORVERBINDINGSINRICHTINGEN EN PASSIEVE COMPONENTEN MET OPTISCHE VEZELS
86C OPTISCHE VEZELSYSTEMEN EN ACTIEVE INRICHTINGEN
87 ULTRAGELUID
88 WINDTURBINESYSTEMEN
88WG15 WINDTURBINESYSTEMEN
89 PROEVEN BETREFFENDE BRANDRISICO'S
8A Grid Integration of Large-capacity Renewable Energy (RE) Generation
8B Decentralized Electrical Energy Systems
9 ELEKTRISCH SPOORWEGMATERIEEL
90 SUPRACONDUCTIVITEIT
91 OPBOUWTECHNIEK VAN ELEKTRONISCHE COMPONENTEN
94 ELEKTRISCH NIET-MEETRELAIS (vervangt COM 41A !)
95 MEETRELAIS EN BEVEILIGINGSMATERIEEL
96 KLEINE TRANSFORMATOREN, SMOORSPOELEN, VOEDINGSEENHEDEN EN SOORTGELIJKE PRODUCTEN
97 ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR VERLICHTING EN BEBAKENING VAN VLIEGVELDEN
99 SYSTEEMTECH. & AANWENDING ELEKTR. VERMOGENSINSTALLATIES MET NOMINALE SPANNING > 1 kV W.S. EN 1,5 kV G.S.
ACEA ADVISORY COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ASPECTS (IEC) <<Dispatching of documents>>
ACEC ADVISORY COMMITTEE ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (IEC) <<Dispatching of documents>>
ACEE ACEE deals with energy efficiency matters which are not specific to one single technical committee of the IEC. It coordinates activities related to energy efficiency. ACEE is responsible for the assignment of horizontal energy efficiency aspects and requirements. ACEE provides guidance for implementation in a general perspective and for specific sectors. It encourages a systems perspective for the development of standards for energy efficiency and provides support for system considerations.
ACOS ADVISORY COMMITTEE ON SAFETY (IEC) <<Dispatching of documents>>
BMC 2 ROTERENDE MACHINES (BE MEETING)
BMC 4 HYDRAULISCHE TURBINES (BE MEETING)
BMC 59/61 PERFORMANCE & SAFETY OF ELECTROTECHNICAL HOUSEHOLD APPLIANCES (BE MEETING)
BMC 62 ELECTROTECHNICAL MEDICAL DEVICES (BE MEETING)
CA-RVB CEB/BEC RAAD VAN BESTUUR (BEC)
CBCE/BOCE Belgisch overlegcomité voor conformiteitsbeoordeling van producten in de sector elektrotechniek
CEB-BEC 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 10 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 17 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 18 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 19 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 2 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 20 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 4 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 5 - TC 209 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 6 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA 8 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA10 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA11 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA12 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA13 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA14 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA15 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 100/CEB-BEC TA16 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 101 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 103 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 104 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 105 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 106 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 107 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 108 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 109 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 11 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 110 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 111 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 112 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 113 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 114 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 115 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 116 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 117 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 118 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 119 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 120 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 121 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 121/CEB-BEC 121A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 121/CEB-BEC 121B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 122 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 123 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 124 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 125 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 127 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 13 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 14 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 15 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 17 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 17/CEB-BEC 17A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 17/CEB-BEC 17C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 17/CEB-BEC 17C/CEB-BEC 17 WGBB [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 18 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 18/CEB-BEC 18A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 2 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 20 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 20/WG Code designation for cables [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 204 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 205 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 205/CEB-BEC 205A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 21 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 21/CEB-BEC 21A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 210 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 215 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 216 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 22 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 22/CEB-BEC 22E [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 22/CEB-BEC 22F [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 22/CEB-BEC 22G [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 22/CEB-BEC 22H [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23A-213 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23B/WG 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23B/WG 2 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23B/WG 3 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23E [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23E/WG 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23G [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23H [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23J [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 23/CEB-BEC 23K [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 25 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 26 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 27 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 28 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 29 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 3 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 3/CEB-BEC 3C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 3/CEB-BEC 3D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 31 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 31/CEB-BEC 31-8 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 31/CEB-BEC 31-9 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 31/CEB-BEC 31G [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 31/CEB-BEC 31J [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 31/CEB-BEC 31M [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 32 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 32/CEB-BEC 32A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 32/CEB-BEC 32B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 32/CEB-BEC 32C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 33 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 34 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 34/CEB-BEC 34A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 34/CEB-BEC 34B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 34/CEB-BEC 34C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 34/CEB-BEC 34D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 35 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 36 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 36/CEB-BEC 36A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 37 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 37/CEB-BEC 37A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 37/CEB-BEC 37B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 38 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 4 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 40 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 42 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 44 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 45 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 45/CEB-BEC 45A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 45/CEB-BEC 45B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 46 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 46/CEB-BEC 46A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 46/CEB-BEC 46C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 46/CEB-BEC 46F [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 46/CEB-BEC 46GT1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 47 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 47/CEB-BEC 47A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 47/CEB-BEC 47D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 47/CEB-BEC 47E [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 47/CEB-BEC 47F [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 48 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 48/CEB-BEC 48B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 48/CEB-BEC 48D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 49 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 5 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 51 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 55 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 56 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 57 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59F [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59K [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59L [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 59/CEB-BEC 59M [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 61 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 61/CEB-BEC 61B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 61/CEB-BEC 61C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 61/CEB-BEC 61D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 61/CEB-BEC 61H [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 61/CEB-BEC 61J [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/CEB-BEC 62A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/CEB-BEC 62B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/CEB-BEC 62C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/CEB-BEC 62D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/WG 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/WG 3 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 62/WG 4 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 64 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 64/WG 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 65 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 65/CEB-BEC 65A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 65/CEB-BEC 65B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 65/CEB-BEC 65C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 65/CEB-BEC 65E [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 66 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 68 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 69 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 7 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 70 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 72 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 73 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 76 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 77 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 77/CEB-BEC 77A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 77/CEB-BEC 77B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 77/CEB-BEC 77C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 78 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 79 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 8 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 8/CEB-BEC 8A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 8/CEB-BEC 8B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 8/CEB-BEC 8C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 80 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 81 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 81/AHWG [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 82 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 85 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 86 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 86/CEB-BEC 86A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 86/CEB-BEC 86B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 86/CEB-BEC 86C [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 87 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 88 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 89 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 9 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 9/CEB-BEC 9XA [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 9/CEB-BEC 9XB [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 9/CEB-BEC 9XC [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 90 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 91 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 94 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 95 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 96 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 97 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC 99 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC AG-AV [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC BTTF116-2 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC BTTF142-1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CA-RVB [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CBCE-BOCE [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CEN-CLC-JTC 10 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-A [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-B [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-D [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-F [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-H [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-I [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC CISPR/CEB-BEC CIS-S [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC GENERAL INFO [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC GENERAL INFO/AREI RGIE GREI [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT AUTOMOTIVE [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT BUILDINGS [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT CENTRAL [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT MARK COMMITTEE [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 1 Editing [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 2 Strategy [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 2 Strategy/WG 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 2 Strategy/WG 2 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 3 Complaints [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 4 Website [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT GENERAL/INCERT WG 5 Audit [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE/TC [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE/WG 1 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE/WG 2 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE/WG 3 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE/WG 4 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INCERT TECHNICAL COMMITTEE/WG 5 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC INTERN [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC ITSCG [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC JPCRAIL [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC JTC 1-SC 25 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC JTC 1-SC 41 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC MEMBERS MANAGEMENT [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC PRESIDENTS [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SMB-BE [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SMB-BE/CLC BT [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SMB-BE/IEC SMB [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SMB-BE/OBSERVERS [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SMB-BE/WG A2020 [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SyC - Smart Cities [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SyC - Smart Energy [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SyC AAL - Active Assisted Living [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC SyC LVDC [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC TEST [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC Training experts [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEB-BEC Training Lightning [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEN-CLC CG-LIGHT CEN-CENELEC Coordination Group on Light
CEN/CLC GUIDE [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
CEN/CLC JTC 1 CEN/CLC CRITERIA FOR CONFORMITY ASSESSMENT BODIES(coord.IBN)
CEN/CLC JTC 10 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign
CEN/CLC JTC 10/WG 1 Terminology
CEN/CLC JTC 10/WG 2 Durability
CEN/CLC JTC 10/WG 3 Upgradability, Ability to repair, Facilitate Re-Use, Use or re-used components
CEN/CLC JTC 10/WG 4 Ability to re-manufacture
CEN/CLC JTC 10/WG 5 Recyclability, recoverability, RRR index, Recycling, Use of recycled materials
CEN/CLC JTC 10/WG 6 Use of Critical Raw Materials, Recyclability of Critical Raw Materials
CEN/CLC JTC 10/WG 7 Documentation and/or marking regarding information relating to material efficiency
CEN/CLC JTC 17 Fuel cell gas appliances
CEN/CLC JTC 2 JOINT TECHNICAL GROUP POWER ENGINEERING (Coordination IBN) (Replace JTFPE)
CEN/CLC JTC 3 QUALITY MANAGEMENT AND CORRESPONDING GENERAL ASPECTS FOR MEDICAL DEVICES
CEN/CLC JWG1 Energy audits
CEN/CLC JWG2 Guarantees of origin and Energy certificates
CEN/CLC JWG3 Energy Management and related services - General requirements and qualification procedures
CEN/CLC JWG4 Energy efficiency and saving calculation
CEN/CLC JWG7 PPE against electrostatic risks
CEN/CLC/ETSI JWG eAc European Joint WG on eAccessibility under mandate M/376
CEN/CLC/WS CRISP Guidelines for the evaluation of installed security systems, based on S-T-E-Fi criteria
CEN/CLC/WS EGNOSDK CEN/CENELEC Workshop on EGNOS enabled labelling and SDK validation
CEN/CLCEMA CEN/CLC BTWG Energy Management
CEN/SS F23 Energie
CENCLC JWG NAWI NON AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS
CENCLC_eMCG CEN-CENELEC Coordination Group on eMobility
CENCLC_eMCG/WG Charg eMobility Coordination Group - WG_Charging
CENCLC_eMCG/WG Steer CEN-CENELEC Coordination Group on eMobility - Steering Committee
CIS/A METINGEN VAN DE RADIOSTORINGEN EN STATISTISCHE METHODEN
CIS/B STORINGEN BETREFFENDE RADIOFREQUENTIEAPPARATUUR VOOR INDUSTRIELE, WETENSCHAPPELIJKE EN MEDISCHE DOELEINDEN
CIS/D ELEKTROMAGN. STORINGEN BETREFFENDE ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE APPARATUUR AAN BOORD VAN VOERTUIGEN EN MOTOREN MET INTERNE VERBRANDING
CIS/F STORINGEN BETREFFENDE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN, GEREEDSCHAP VERLICHTINGSTOESTELLEN EN SOORTGELIJKE TOESTELLEN
CIS/H GRENZEN VOOR HET BESCHERMEN VAN RADIOELEKTRISCHE DIENSTEN
CIS/I ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT VAN INFORMATIETECHNOLOGIE APPARATUUR, MULTIMEDIA-APPARATUUR EN ONTVANGERS
CIS/S STEERING COMMITTEE OF CISPR
CISPR INTERNATIONAAL SPECIAAL COMITE OVER RADIOSTORINGEN (ex COM B20 !)
CLC BTTF 116-1 FLUIDS FOR ELECTROTECHNICAL APPLICATIONS
CLC BTTF 116-2 ALCOHOL INTERLOCKS
CLC BTTF 126-1 ELECTRONIC TAXIMETERS
CLC BTTF 128-1 Temporary overvoltage protection devices for Household and similar applications.
CLC BTTF 128-2 Erection and operation of electrical test equipment
CLC BTTF 129-1 Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
CLC BTTF 132-2 REVISION OF EN 50156 - "Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment"
CLC BTTF 133-1 Sound systems for emergency purposes which are not part of fire detection and alarm systems
CLC BTTF 142-1 Product requirements for low voltage cold cathode and LED installations
CLC BTTF 146-1 Losses of small transformers : methods of measurement, marking and other requirements related to eco-design regulation
CLC BTTF 52-3 MINIATURE CONNECTING DEVICES IN CARS
CLC BTTF 62-3 OPERATION OF ELECTRICAL INSTALLATIONS (= COM 64 + COM 99)
CLC BTTF 69-3 ROAD TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS
CLC BTWG 117-1 Revision of EN175301-801:1999 and EN175301-803:1999
CLC BTWG 118-2 CROSS REFERENCES BETWEEN THE CLAUSES OF THE CLC STDS AND THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE EU DIRECTIVES
CLC BTWG 126-2 "Cenelec Internal Regulations" (Part 2 & 3)
CLC BTWG 128-3 BT EFFICIENCY
CLC BTWG 138-1 CENELEC/BT Action Plan
CLC BTWG 154-1 EMC standardization in the EU regulatory framework
CLC SC 205A MAINS COMMUNICATING SYSTEMS
CLC SC 31-1 Installation rules
CLC SC 31-2 Flameproof enclosures "d"
CLC SC 31-3 INTRINSICALLY SAFE APPARATUS AND SYSTEMS "i" (see TC 31 !) (=IEC COM 31G)
CLC SC 31-4 Increased safety "e"
CLC SC 31-5 Apparatus type of protection "n"
CLC SC 31-7 Pressurization and other techniques
CLC SC 31-8 Electrostatic painting and finishing equipment
CLC SC 31-9 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres
CLC SC 46XA COAXIAL CABLES
CLC SC 46XC MULTICORE, MULTIPAIR AND QUAD DATA COMMUNICATION CABLES
CLC SC 9XA COMMUNICATION,SIGNALLING AND PROCESSING SYSTEMS
CLC SC 9XB ELECTROMECHANICAL MATERIAL ON BOARD OF ROLLING STOCK (=IEC COM 9)
CLC SC 9XC ELECTRIC SUPPLY AND EARTHING SYSTEMS FOR PUBLIC TRANSPORT - EQUIPMENT AND ANCILLARY APPARATUS (FIXED INSTALLATIONS)
CLC SR 109 Insulation co-ordination for low-voltage equipment
CLC SR 121B Low-voltage switchgear and controlgear
CLC SR 69 Cenelec Reporting secretariat (BE responsibility) Cfr IEC TC 69
CLC SR 91 Electronics assembly technology
CLC TC 106X ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE HUMAN ENVIRONMENT
CLC TC 107X PROCESS MANAGEMENT FOR AVIONICS
CLC TC 108X SAFETY OF ELECTRONIC EQUIPMENT WITHIN THE FIELD OF AUDIO/VIDEO, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
CLC TC 108X CAG Chairman Advisory Group
CLC TC 11 OVERHEAD ELECTRIC LINES EXCEEDING 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
CLC TC 111X ENVIRONMENT
CLC TC 116 (exTC61F) VEILIGHEID VAN HANDGEREEDSCHAP MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING
CLC TC 121A Low-voltage switchgear and controlgear
CLC TC 13 EQUIPMENT FOR ELECTRICAL ENERGY MEASUREMENT AND LOAD CONTROL
CLC TC 14 POWER TRANSFORMERS
CLC TC 17AC HIGH-VOLTAGE PREFABRICATED SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES
CLC TC 18X Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units
CLC TC 18XC SUBSEA EQUIPMENT
CLC TC 2 ROTATING MACHINERY
CLC TC 20 ELECTRIC CABLES
CLC TC 204 SAFETY OF ELECTROSTATIC PAINTING AND FINISHING EQUIPMENT
CLC TC 205 HOME AND BUILDING ELECTRONIC SYSTEMS (HBES)
CLC TC 209 CABLED NETWORKS FOR TELEVISION SIGNALS, SOUND SIGNALS AND INTERACTIVE SERVICES
CLC TC 209WG2 EMC for equipment and cable networks
CLC TC 210 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
CLC TC 213 CABLE MANAGEMENT
CLC TC 213WG05 Cable tray systems and cable ladder systems
CLC TC 215 ELECTROTECHNICAL ASPECTS OF TELECOMMUNICATION EQUIPMENT
CLC TC 216 GAS DETECTORS
CLC TC 21X SECONDARY CELLS AND BATTERIES
CLC TC 22X POWER ELECTRONICS
CLC TC 23BX SWITCHES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR FIXED ELECTRICAL INSTALLATIONS
CLC TC 23E CIRCUIT BREAKERS AND SIMILAR DEVICES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLIANCES
CLC TC 23H STOPCONTACTEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK
CLC TC 26A ELECTRIC ARC WELDING EQUIPMENT
CLC TC 26B ELECTRIC RESISTANCE WELDING
CLC TC 31 ELECTRICAL APPARATUS FOR POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES - GENERAL REQUIREMENTS
CLC TC 34 Lamps and related equipment
CLC TC 36A INSULATED BUSHING
CLC TC 37A LOW VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES
CLC TC 38X INSTRUMENTS TRANSFORMERS
CLC TC 40XA CAPACITORS AND EMI SUPPRESSION COMPONENTS
CLC TC 40XB RESISTORS
CLC TC 44X SAFETY OF MACHINERY: ELECTROTECHNICAL ASPECTS
CLC TC 45AX INSTRUMENTATION AND CONTROL OF NUCLEAR FACILITIES
CLC TC 45B RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION
CLC TC 46X COMMUNICATION CABLES
CLC TC 55 WINDING WIRES
CLC TC 57 POWER SYSTEM CONTROL AND ASSOCIATED COMMUNICATIONS
CLC TC 59X CONSUMER INFORMATION RELATED TO HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES
CLC TC 61 SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
CLC TC 62 ELECTRICAL EQUIPMENTS IN MEDICAL PRACTICE
CLC TC 64 ELECTRICAL INSTALLATIONS AND PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK
CLC TC 65X FIELDBUS
CLC TC 69X ELECTRICAL SYSTEMS FOR ELECTRIC ROAD VEHICLES
CLC TC 72 AUTOMATIC CONTROLS FOR HOUSEHOLD USE
CLC TC 76 OPTICAL RADIATION SAFETY AND LASER EQUIPMENT
CLC TC 78 EQUIPMENTS AND TOOLS FOR LIVE WORKING
CLC TC 79 ALARM SYSTEMS
CLC TC 7X Geleiders voor bovengrondse lijnen
CLC TC 81X LIGHTNING PROTECTION
CLC TC 82 SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS
CLC TC 85X Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
CLC TC 86A OPTICAL FIBRES AND OPTICAL FIBRES CABLES
CLC TC 86BXA FIBRE OPTIC INTERCONNECT,PASSIVE AND CONNECTORISED COMPONENTS
CLC TC 88 WIND TURBINE SYSTEMS
CLC TC 8X SYSTEM ASPECTS OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY
CLC TC 94 RELAYS
CLC TC 95X MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT
CLC TC 97 ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR LIGHTTING AND BEACONING OF AERODROMES
CLC TC 99X POWER INSTALLATIONS EXCEEDING 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
CLC TC 9X ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLICATIONS FOR RAILWAYS
CLC TC100X Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems
CLC WS 04 Interoperability framework requirements specification for services to the home (IFRS)
CLC WS 05 Flow batteries - Requirements and test methods
CLC/CEN BTWG 127-2 TASKS AND RESPONSIBILITIES OF THE NEW APPROACH CONSULTANTS
CLC/CEN BTWG 136-1 FOCUS GROUP FOR ELECTRICAL VEHICULES STANDARDISATION
CLC/ETSI/JWG DD ETSI-CENELEC Joint Working Group Digital Dividend
CLC/ETSI/JWG EMC Joint Working Group CENELEC/ETSI EMC conducted transmission networks (field of TC210)
GT/ADHOC Ad hoc Werkgroep:Elektronische Diensten en Marketing van het BEC (field of PAG and CLC/PRWGCP)
INCERT TC INCERT TECHNICAL COMMITTEES
ISO/COPOLCO [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
ISO/IEC JPC2 Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology
ISO/TC 207 Environmental management
ISO/TC 229 Nanotechnologies
ISO/TC 262 Risk management
ISO/TMB [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]
ITSCG ISO/IEC/ITU IT STRATEGIES COOPERATION GROUP <<Dispatch of documents>>
ITSIG INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES IMPLEMENTATION GROUP ISO,IEC,ITU <<Dispatch of documents>>
JPC 2 Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common terminology
JPCRAIL JOINT PROGRAMMING COMMITTEE ON RAILWAYS (CEN/CLC) (field of TC 9X)
JTC 1/SC 30 OPEN ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (ISO/IEC) (disbanded!)
JTC 1/SC 33 DISTRIBUTED APPLICATIONS SERVICES (ISO/IEC) (disbanded!)
JTC 1/SC 41 Internet of Things and related technologies
JTPC JOINT ISO/IEC TECHNICAL PROGRAMMING COMMITTEE <<Dispatch of documents>>
JWGAIMD See TC 62WGXA1 (field of TC 62)
JWGCMI Joint Working Group Continuous Measuring Instruments(CEN/CLC (field of TC 13)
JWGOCEPL Joint Working Group on optical cables to be used along electrical power lines (JWG of TC 7 and TC 86A)
Lamps LUMINAIRES AND ASSOCIATED EQUIPMENT
PAG President's Advisory Group on Sales Policy (CLC) <<Verzending van documenten>>
PRESIDENTS Voorzitters Studiecommissies BEC+RB <<Informaties>> NB:De leden van de RB van het BEC zijn ook uitgenodigd
SEG4 Systems Evaluation Group - Low Voltage Direct Current Applications, Distribution and Safety for use in Developed and Developing Economies
SMB-BE STANDARDIZATION MANAGEMENT BOARD
SMB-BE AG IEC/CLC Werkgroep van TBN voor de voorbereiding van AV van IEC en CENELEC
SMB-BE CLC BT WG GTN/TBN voorbereiding CLC BT
SMB-BE IEC SMB SMB-BE (IEC Council (C)+ IEC SMB)
SMB-BE OBSERVERS Lijst van de SMB-BE waarnemers
SRAHG Material Efficient Recycling of WEEE and batteries
SyC AAL The System Committee shall: - Create a vision of Active Assisted Living that takes account of the evolution of the market - Enable accessibility of AAL Systems and user interfaces - Enable cross-vendor interoperability of AAL systems, products and components - Communicate the work of the SyC to IEC and the market to foster a strong community of stakeholders
SyC LVDC Standardization in the field of Low Voltage Direct Current (hereinafter referred to as LVDC) in order to provide systems level standardization, coordination and guidance in the areas of LVDC and LVDC for Electricity Access. To widely consult within the IEC community and the broader stakeholder community to provide overall systems level value, support and guidance to the TCs and other standards development groups, both inside and outside the IEC. To bring urgency to development of standards for Electricity Access enabling inclusive development of all communities.
SyC LVDC/CAG CAG 1 Market Review for Standards and Use-Cases
SyC LVDC/CAG CAG 2 Coordination and Implementation
SyC LVDC/OF Open For Platform for open exchange of technologies, innovations, challenges in LVDC
SyC LVDC/WG1 LVDC Standards for Electricity Access
SyC SMART CITIES SyC Smart Cities
SyC SMART ENERGY Standardization in the field of Smart Energy in order to provide systems level standardization, coordination and guidance in the areas of Smart Grid and Smart Energy, including interaction in the areas of Heat and Gas. To widely consult within the IEC community and the broader stakeholder community to provide overall systems level value, support and guidance to the TCs and other standard development groups, both inside and outside the IEC. To liaise and cooperate with the SEG Smart Cities and future SEGs, as well as the future Systems Resource Group.
UNKNOWN [Tekst voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands]